Inbound marketing

“Váš úspěch v inbound marketingu je spíše ve velikosti vašeho mozku než ve velikosti vaší peněženky”. Takto charakterizoval inbound marketing Brian Halligan, CEO a zakladatel HubSpot, který se inbound marketingem dlouhodobě věnuje.

Kde je inbound marketing?

Inbound marketing zahrnuje mnoho online aktivit přičemž je kladen důraz na co nejnižší náklady. Je možné do něj zahrnutou tyto oblasti marketingu:

  • Sociální média
  • Video podcasty
  • Public Relations
  • E-mail marketing
  • SEO
  • Blogy a diskuzní fóra

Tři fáze inbound marketingu

V inbound marketingu je velmi důležité vytvářet kvalitní obsah a být v komunikaci se zákazníky ať již na vlastním webu či na jiných kanálech a získávat od nich zpětnou vazbu. Měli bychom však získávat pomocí inbound marketingu velmi cílené návštěvníky, kteří již mají o nás zájem.

S tím, jak jsme v komunikaci se zákazníky bychom měli u nich vzbudit zájem o naše služby či produkt a měli bychom mít pro ně připravenou správnou landing page (cílovou stránku), kde naleznou všechny potřebné informace, mohou shlédnout webinář, přihlásit se k odběru newsletteru, apod.

Návštěvník se stane zákazníkem až poté, co nám zaplatí, což nemusí být při jeho první návštěvě. Pokud využije našeho webu a my na něj máme kontakt (zaregistroval se k odběru newsletteru, sleduje nás na sociálních sítích, odebírá RSS), máme lepší možnost ho oslovit než jeho opětovnou návštěvou přes vyhledávač.

Cyklus se tak opakuje a vrací na začátek – stále se vytváří správný obsah, získává se správná návštěvnost a čeká se do doby, než z návštěvníka se stane zákazník, který si vás najde sám.

Napsat komentář