Online reklama – stručné info

outdoorova-reklama-kdo-se-v-tom-ma-vyznat-metro

Online reklama se dostává v posledních letech do čím dál většího zájmu inzerentů. Jednoznačnou výhodou je měřitelnost, kdy návštěvníka můžeme nasměrovat na náš web a zde ho můžeme přimět k akci – nákup, kontakt.

Bannerová reklama

Na serverech s vysokou návštěvností se můžeme setkat většinou s nabídkou pronájmu reklamních ploch. Vzhledem k ceně (platba formou CPT – Cost Per Thousand = cena za tisíc zobrazení) je třeba plánovat kampaň vzhledem k vaší cílové skupině.

PPC – Pay Per Click

Investice, které jsou vkládány do PPC reklamy jsou vyšší než do OOH + instore + OOHTV + reklamy v kině dohromady. Inzerenti investovali do reklamy v PPC v roce 2011 v kampaních přibližně stejně jako u rozhlasové reklamy.