E-mailový marketing

Přemýšlíte o vytvoření direct e-mailové kampaně? Pro úspěšnou e-mailovou kampaň je třeba odběratele nenaštvat. Jinak ztratíte pracně získaný kontakt. Kampaň, která vám zabrala mnoho hodin, bude vyhodnocena jako neúspěšná.

Plánování

Nejdůležitější pro jakoukoliv e-mailingovou kampaň je legální získání e-mailových adres. Je možné si koupit seznamy e-mailových adres a na ty poslat promo e-mail, ale často se jedná o vyhozené peníze, když oslovujete neznámou cílovou skupinu. Nejlepším způsobem je postupné získávání e-mailových adres – zákazníků, partnerů. Ty pak s určitou pravidelností informovat o nových produktech či akcích na stávající. Na přečtení e-mailu má adresát pár sekund. Do této doby tak musíte naplánovat grafický a textový obsah e-mailu.

email-marketing-linked-2010-review

Předmět e-mailu

Prvotní cílem je, aby si adresát vůbec e-mail otevřel. Denně dostáváme chtěné i nechtěné desítky e-mailů a letmým pohledem se podíváme na ty, které jsou důležité a pak ty, které jsou zajímavé. Zbytek, často nevyžádaná pošta, nás nezajímá. Lidé jsou často již háklivý na předměty, které obsahují slova zdarma. Většina lidí v dnešní době je již ochotna si produkt koupit a získá-li navíc benefit, je to výhoda pro prodejce. Volba slov však vždy záleží na vaší cílové skupině, kterou chcete oslovit.

Design e-mailu

O tom, že je třeba adresáta zaujmout hned po otevření e-mailu, není pochyb. Nelze předpokládat, že ho zaujmete nějakým sáhodlouhým dopisem v textové podobě. V době mobilních telefonů, tabletů si zase mnoho lidí čte e-maily na těchto zařízeních a nebude tak nadšený z dvoumegového obrázku vašeho produktu. E-mailové kampaně jsou udělat designové jednoduché, s minimem textu. Vše méně důležité sdělíte pak na cílové stránce, která bude na vašem webu.

Vyhodnocení e-mailové kampaně

Na trhu existuje mnoho systémů na hromadné rozesílání e-mailů. Většina z nich je placená a zároveň umožňuje vyhodnocení direct mailingové kampaně. Ve vyhodnoceních máte přehled o počtu otevřených e-mailů, počtu nedoručených e-mailů, v jakém e-mailovém klientovi si lidé nejčastěji otevírali e-mail či v jakoukoliv hodinu. Další statistiky můžete vidět ve vašem analytickém nástroji na webu (například Google Analytics), kde již vidíte dále interakci návštěvníků a zda splnili vaše očekávání a návratnost direct mailingová kampaň se vyplatila.

Napsat komentář