Roadshow

Roadshow je označována akce, která slouží na podporu prodeje a firmy se přesunují s promovanými produkty. Na roadshow nejčastěji jsou pojízdné vozy (kamiony), které jsou obrandované akcí a uvnitř jsou promované produkty. Zákazníci se mohou seznamovat s produkty a ptát se přímo odborníků na daný produkt.

Roadshow se nejčastěji dělají v místech, kde se vyskytuje cílová skupina a tito lidé by normálně nenavštívili pobočku a nebo o tomto produktu nemusí nic vědět. Součástí roadshow jsou často i doprovodné programy pro děti.

OOH

OOH je zkratka pro Out Of Home. Jedná se tedy o venkovní (outdoorovou) reklamu, nejčastěji jsou to billboardy umístěné u silnic. Jedná se o formu ATL reklamy ve které je třeba oslovit cílovou skupinu co nejrychleji v případě umístění na dálnici. Problematické je vyhodnocení návratnosti investic do outdoorové (OOH) reklamy. Jedním z měřítek může být vzestup brandingu značky nebo návštěvnost pobočky pokud je specifické cílení – například na návštěvu blízké prodejny.

BTL

BTL označuje anglický termín Below The Line. V češtině se jedná o podlinkovou reklamu, reklamu, u které známe trochu více zákazníka. BTL reklamy se mohou objevovat u prodejen (promoakce), na místech či kde je cílová skupina (roadshow). Na rozdíl od ATL je u BTL přesnější zacílení a investice do BTL jsou efektivnější. V obou případech je však často problém s jejich vyhodnocováním.

 

Jedním z ukázkových příkladů každoročních BTL kampaní jsou politické kampaně, kdy politické strany objíždí jednotlivé města a kandidáti se představují v městech ve kterých kandidují. Cílovou skupinou jsou pro ně voliči a oni mají možnost s nimi se seznámit. Jako doprovodné akce jsou často rozdávání balónků s motivy politických stran či promo materiály stran a jednotlivých kandidátů.

 

Externí zdroje:

Wikipedia – BTL (Below The Line)

 

ATL

ATL je zkratka, která anglického slova Above The Line. Volně je možné přeložit ATL jako nadlinková reklama. Zařazuje se sem reklama, která oslovuje plošně zákazníka – televizní reklama, reklama v rozhlase, tisku (noviny, časopisy).

Ceníkově patří mezi nejdražší možnosti oslovení zákazníků.

Online reklama – stručné info

Online reklama se dostává v posledních letech do čím dál většího zájmu inzerentů. Jednoznačnou výhodou je měřitelnost, kdy návštěvníka můžeme nasměrovat na náš web a zde ho můžeme přimět k akci – nákup, kontakt.

Bannerová reklama

Na serverech s vysokou návštěvností se můžeme setkat většinou s nabídkou pronájmu reklamních ploch. Vzhledem k ceně (platba formou CPT – Cost Per Thousand = cena za tisíc zobrazení) je třeba plánovat kampaň vzhledem k vaší cílové skupině.

PPC – Pay Per Click

Investice, které jsou vkládány do PPC reklamy jsou vyšší než do OOH + instore + OOHTV + reklamy v kině dohromady. Inzerenti investovali do reklamy v PPC v roce 2011 v kampaních přibližně stejně jako u rozhlasové reklamy.

Vše o outdoorové, tiskové, online a video reklamě – články aktuality zajímavosti