Category Archives: wiki

Inbound marketing

“Váš úspěch v inbound marketingu je spíše ve velikosti vašeho mozku než ve velikosti vaší peněženky”. Takto charakterizoval inbound marketing Brian Halligan, CEO a zakladatel HubSpot, který se inbound marketingem dlouhodobě věnuje.

Kde je inbound marketing?

Inbound marketing zahrnuje mnoho online aktivit přičemž je kladen důraz na co nejnižší náklady. Je možné do něj zahrnutou tyto oblasti marketingu:

  • Sociální média
  • Video podcasty
  • Public Relations
  • E-mail marketing
  • SEO
  • Blogy a diskuzní fóra

Tři fáze inbound marketingu

V inbound marketingu je velmi důležité vytvářet kvalitní obsah a být v komunikaci se zákazníky ať již na vlastním webu či na jiných kanálech a získávat od nich zpětnou vazbu. Měli bychom však získávat pomocí inbound marketingu velmi cílené návštěvníky, kteří již mají o nás zájem.

S tím, jak jsme v komunikaci se zákazníky bychom měli u nich vzbudit zájem o naše služby či produkt a měli bychom mít pro ně připravenou správnou landing page (cílovou stránku), kde naleznou všechny potřebné informace, mohou shlédnout webinář, přihlásit se k odběru newsletteru, apod.

Návštěvník se stane zákazníkem až poté, co nám zaplatí, což nemusí být při jeho první návštěvě. Pokud využije našeho webu a my na něj máme kontakt (zaregistroval se k odběru newsletteru, sleduje nás na sociálních sítích, odebírá RSS), máme lepší možnost ho oslovit než jeho opětovnou návštěvou přes vyhledávač.

Cyklus se tak opakuje a vrací na začátek – stále se vytváří správný obsah, získává se správná návštěvnost a čeká se do doby, než z návštěvníka se stane zákazník, který si vás najde sám.

Long tail

Long tail (dlouhý ocas či dlouhý chvost) je termín, který definuje nejdelší část křivky klesajícího grafu, která je však nejvíce ziskovější.

Výhody cílení na long tail

Náklady, které vynakládáme na cílení na konkrétní produkt jsou nižší než pokud bychom cílili na obecnější fráze. Týká se to offline i online marketingu. V případě SEO cílíme u long tail na fráze, které nejsou příliš konkurenční a mají pro nás potenciál pro získání návštěvnosti a zákazníka. V případě PPC se často podaří u long tail frází snížit cenu za proklik (CPC) na nižší hodnoty než na obecnější fráze.

Long tail u e-shopů

Long tail u e-shopů jsou fráze, které mají několik slov a hledající je většinou odhodlán si koupit produkt nebo je v rozhodujícím cyklu kdy přemýšlí nad konkrétními výrobky. Uživatel, který hledá frázi “Samsung Galaxy P7300 TAB” již pravděpodobně přemýšlí o koupi tohoto produktu nebo si o něm zjišťuje více informací. Od návštěvníka, který by hledal slovo “tablety” bychom nejspíše neočekávali okamžitý nákup.

Jak zjistit long tail

Je mnoho online nástrojů, které usnadní nalezení těch správných klíčových slov na která bychom měli cílit pro získání návštěvnosti.
1. Google AdWords Suggestion Tool
2. Sklik – návrh klíčových slov
3. Yahoo Answers
4. Wordtracker

Bigboard

Venkovní reklama umísťovaná nejčastěji u silnic, dálnic a na budovách. Bigboard má rozměry 9,6 x 3,6 metru. Jsou zavěšeny na noze v různé výšce podle lokality.

Fotogalerie zajímavých bigboardů v České republice a zahraničí

Případová studie OOH reklamy (PDF soubor od BigBoard) Společnost BigBoard vytvořila fiktivní OOH reklamu v Praze na mléko Tučňák a zveřejnila k ní případovou studii.

Lavičky

Jednou z možných forem propagace OOH je umístění reklam na lavičkách ve městech. Reklamní lavičky mohou využít menší firmy pro upoutání pozornosti na blízkou prodejnu a velké společnosti na informování o probíhající nebo připravované akci. Síť reklamních laviček má největší společnost AD-Net, která má k dispozici 3.000 laviček po celé České republice.

 

Ukázky reklamních laviček v Praze

Příklad objednávky reklamní lavičky

Klient si přeje objednat 1/30 sítě AD-Net na jeden měsíc pro svou reklamní kampaň.

Za 1/30 sítě, což činí 100 kusů laviček, zaplatí: 100 x 2500,- Kč/plocha/měsíc=CELKEM 250000,- Kč

Pokud si ale klient objedná dvojnásobné množství 1/15 sítě AD-Net na dva měsíce pro svou reklamní kampaň, to znamená, že v jednom měsíci bude mít stejný počet reklamních ploch, které původně zamýšlel, zaplatí:

Za 1/15 sítě, což činí 200 kusů laviček, rozloženou v období dvou měsíců, zaplatí: 200 x 2200,- Kč/plocha/měsíc=CELKEM 440000,- Kč

Cena za jeden kus je potom o 300,- Kč nižší.

Celkově klient ušetří za dva měsíce 60000,- Kč.

Celkově klient ušetří za jeden měsíc 30000,- Kč. (SLEVA:12%).

1/30 sítě x 2 měsíce = 1/15 sítě = 440000,- Kč/2 = 220000,- Kč/měsíc

 

Zdroj: AD-Net

Wobbler

Wobbler je reklamní sdělení, které je nejčastěji umísťované v obchodech v úrovních očích vyrobené z kusu kartonu. Cílem je přilákar pozornost na produkt, který se nachází v blízkostí wobbleru. Na wobbleru se nejčastěji umisťuje název značky, název produktu, cena produktu, claim (akce, výprodej, novinka). Originální provedení vzbudí pozornost. Klasické wobblery zapadnou do stereotypu prodejen a nemusí upoutat tolik pozornosti.

 

TTL

Zkratka TTL – Through The Line vznikla, když nebylo možné zařadit reklamu ani do ATL ani do BTL. TTL je průnik mezi nadlinkovým a polinkovým formátem reklamy. Příkladem TTL reklamy může být televizní reklama na konkrétní produkt v konkrétní prodejně. Televizní reklama zde prezentuje formu nadlinkové ATL reklamy a v prodejně je následně podlinková BTL reklama.

 

Ukázka TTL kampaně v Rusku (anglické titulky)

Roadshow

Roadshow je označována akce, která slouží na podporu prodeje a firmy se přesunují s promovanými produkty. Na roadshow nejčastěji jsou pojízdné vozy (kamiony), které jsou obrandované akcí a uvnitř jsou promované produkty. Zákazníci se mohou seznamovat s produkty a ptát se přímo odborníků na daný produkt.

Roadshow se nejčastěji dělají v místech, kde se vyskytuje cílová skupina a tito lidé by normálně nenavštívili pobočku a nebo o tomto produktu nemusí nic vědět. Součástí roadshow jsou často i doprovodné programy pro děti.

OOH

OOH je zkratka pro Out Of Home. Jedná se tedy o venkovní (outdoorovou) reklamu, nejčastěji jsou to billboardy umístěné u silnic. Jedná se o formu ATL reklamy ve které je třeba oslovit cílovou skupinu co nejrychleji v případě umístění na dálnici. Problematické je vyhodnocení návratnosti investic do outdoorové (OOH) reklamy. Jedním z měřítek může být vzestup brandingu značky nebo návštěvnost pobočky pokud je specifické cílení – například na návštěvu blízké prodejny.

BTL

BTL označuje anglický termín Below The Line. V češtině se jedná o podlinkovou reklamu, reklamu, u které známe trochu více zákazníka. BTL reklamy se mohou objevovat u prodejen (promoakce), na místech či kde je cílová skupina (roadshow). Na rozdíl od ATL je u BTL přesnější zacílení a investice do BTL jsou efektivnější. V obou případech je však často problém s jejich vyhodnocováním.

 

Jedním z ukázkových příkladů každoročních BTL kampaní jsou politické kampaně, kdy politické strany objíždí jednotlivé města a kandidáti se představují v městech ve kterých kandidují. Cílovou skupinou jsou pro ně voliči a oni mají možnost s nimi se seznámit. Jako doprovodné akce jsou často rozdávání balónků s motivy politických stran či promo materiály stran a jednotlivých kandidátů.

 

Externí zdroje:

Wikipedia – BTL (Below The Line)